Hotărâri consiliul local 2020

Icon
HCL 36 - 2020

privind prelungirea contractelor de inchiriere nr. 8284 si 8285 din data de 14.08.2015 incheiate cu SC DENTAL PLAZA SRL pentru spatiile 1 si 2 sitúate la mansarda Centrului Medical de la adresa din Comuna Bran str. Valea Grajdului nr. 2

Size733.16 KB
Downloaded19 times
Create date15 septembrie 2020
Download

Icon
HCL 30 - 2020

- privind incheierea unui act aditional de prelungire cu 12 luni a acordului de garantare nr. 7.391/06.10.2017 incheiat cu Fondul de Garantare a Creditului Rural –IFN SA pentru garantarea avansului acordat de AFIR pentru proiectul „Extindere rețea de canalizare și înlocuire conductă de alimentare cu apa pe strada Valea Porții, comuna Bran, județul Brașov”

Size1,001.14 KB
Downloaded79 times
Create date17 iulie 2020
Download

Icon
HCL 29 - 2020

privind aprobarea bilanţului contabil, a situaţiilor financiare, repartizarea profitului net şi contului de profit şi pierdere al SC Utilităţi Publice Bran SRL pentru anul 2019

Size12.82 MB
Downloaded151 times
Create date17 iulie 2020
Download

Icon
HCL 28 - 2020

- privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al SC Utilităţi Publice Bran SRL pentru anul 2020

Size4.18 MB
Downloaded66 times
Create date17 iulie 2020
Download

Icon
HCL 27 - 2020

- pentru aprobarea participarii Comunei Bran la Programul privind sprijinirea eficienței energetice și a gestionării inteligente a energiei în infrastructura de iluminat public finanțat de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor - Administrația Fondului pentru Mediu

Size0.00 KB
Downloaded49 times
Create date17 iulie 2020
Download

Icon
HCL 26 - 2020

- privind prelungirea cu o perioada de 5 ani a contractului de inchiriere incheiate cu SC BRACOMA SRL pentru spatiul cu destinatie “farmacie umana” sitúat in Centrul Medical de la adresa din Comuna Bran str. Valea Grajdului nr. 2

Size675.35 KB
Downloaded37 times
Create date17 iulie 2020
Download

Icon
HCL 25 - 2020

privind aprobarea Regulamentului de organizare si funcționare al aparatului de specialitate al primarului comunei Bran

Size723.87 KB
Downloaded43 times
Create date17 iulie 2020
Download

Icon
HCL 24 - 2020

Privind realizare plan parcelar finalizare proces de reconstituiré drept de proprietate

Size313.18 KB
Downloaded86 times
Create date16 iunie 2020
Download

Icon
HCL 23 - 2020

privind prelungirea cu o perioada de 5 ani a contractelor de inchiriere incheiate cu medicii de familie pentru cabinetele medicale sitúate in Centrul Medical de la adresa din Comuna Bran str. Valea Grajdului nr. 2 - inițiator, Nilă Nicolae – viceprimar cu atribuții de primar.

Size114.30 KB
Downloaded70 times
Create date16 iunie 2020
Download

Icon
HCL 22 - 2020

privind aprobarea solicitarii formulate de debitorul Hermeneanu Gheorghe de prelungire a termenului pentru indeplinirea obligatiilor stabilite in sarcina dansului de prevederile art. 4 din HCL Bran nr. 51/2019 - inițiator, Nilă Nicolae – viceprimar cu atribuții de primar

Size465.53 KB
Downloaded89 times
Create date16 iunie 2020
Download

Sari la conținut