Hotărâri consiliul local 2020

Icon
HCL 43 - 2020

privind modificarea anexei 1 la HCL 96/15.12.2015 privind implementarea proiectului „Modernizarea strazilor Valea Portii si Iancu Gontea( Valea Simonului) in zona localitatilor Poarta si Simon, comuna Bran, județul Brașov”

Size1.02 MB
Downloaded25 times
Create date8 octombrie 2020
Download

Icon
HCL 42 - 2020

privind incheierea unui act aditional la contractul de delegare a serviciului de alimentare cu apa in Comuna Bran incheiat cu SC UTILITATI PUBLICE BRAN SRL sub nr. 8145/16.09.2011

Size993.13 KB
Downloaded17 times
Create date8 octombrie 2020
Download

Icon
HCL 41 - 2020

privind aprobarea bugetului creditelor interne contractate de catre UAT Bran de la C.E.C. Bank SA

Size1.43 MB
Downloaded13 times
Create date8 octombrie 2020
Download

Icon
HCL 40 - 2020

privind rectificarea bugetului local pe anul 2020

Size1.03 MB
Downloaded12 times
Create date8 octombrie 2020
Download

Icon
HCL 39 - 2020

Privind modificarea HCL 32/30.07.2020 pentru indeplinirea conditionalitatilor impuse de A.N.R.S.C pentru acordarea licentei pentru serviciul public de salubrizare in Comuna Bran catre SC UTILITATI PUBLICE BRAN SRL

Size6.84 MB
Downloaded10 times
Create date8 octombrie 2020
Download

Icon
HCL 38 - 2020

Privind aprobarea rectificarii bugetului local pe anul 2020

Size1.48 MB
Downloaded15 times
Create date15 septembrie 2020
Download

Icon
HCL 37 - 2020

privind incheierea unui act aditional de prelungire cu 12 luni a scrisorii de garantie nr. IG173301199 /18.12.2017 emisa de Fondul de Garantare a Creditului Rural –IFN SA pentru garantarea avansului acordat de AFIR pentru proiectul „Modernizarea strazilor Valea Portii si Iancu Gontea in zona localitatilor Poarta si Simon, comuna Bran, județul Brașov”

Size1,009.82 KB
Downloaded10 times
Create date15 septembrie 2020
Download

Icon
HCL 36 - 2020

privind prelungirea contractelor de inchiriere nr. 8284 si 8285 din data de 14.08.2015 incheiate cu SC DENTAL PLAZA SRL pentru spatiile 1 si 2 sitúate la mansarda Centrului Medical de la adresa din Comuna Bran str. Valea Grajdului nr. 2

Size733.16 KB
Downloaded7 times
Create date15 septembrie 2020
Download

Icon
HCL 30 - 2020

- privind incheierea unui act aditional de prelungire cu 12 luni a acordului de garantare nr. 7.391/06.10.2017 incheiat cu Fondul de Garantare a Creditului Rural –IFN SA pentru garantarea avansului acordat de AFIR pentru proiectul „Extindere rețea de canalizare și înlocuire conductă de alimentare cu apa pe strada Valea Porții, comuna Bran, județul Brașov”

Size1,001.14 KB
Downloaded64 times
Create date17 iulie 2020
Download

Icon
HCL 29 - 2020

privind aprobarea bilanţului contabil, a situaţiilor financiare, repartizarea profitului net şi contului de profit şi pierdere al SC Utilităţi Publice Bran SRL pentru anul 2019

Size12.82 MB
Downloaded58 times
Create date17 iulie 2020
Download

Skip to content