Hotărâri consiliul local 2020

Icon
HCL 8- 2020

privind aprobarea pretului final de achizitie a proprietatii compusa din constructie S+P+2E, 4 anexe si teren in suprafata de 14.483 mp, situata in Comuna Bran str. Sextil Puscariu nr. 7, jud. Brasov

Size752.71 KB
Downloaded61 times
Create date26 februarie 2020
Download

Icon
HCL 7 - 2020

privind completarea obiectului de activitate al SC Utilităţi Publice Bran SRL

Size3.43 MB
Downloaded52 times
Create date26 februarie 2020
Download

Icon
HCL 6 - 2020

privind aprobarea devizului general actualizat la obiectivul de investitii „Canalizarea si epurarea apelor uzate menajere in Comuna Bran, sat Simon si Sat Predelut, Judetul Brasov” , ca urmare a finalizarii procedurilor de achizitie

Size1.01 MB
Downloaded67 times
Create date11 februarie 2020
Download

Icon
HCL 5 - 2020

privind organizarea şi funcţionarea reţelei şcolare a comunei Bran pentru anul şcolar 2020 - 2021

Size498.80 KB
Downloaded49 times
Create date11 februarie 2020
Download

Icon
HCL 4 - 2020

pentru desemnarea membrilor consiliului de administratie al SC UTILITATI PUBLICE BRAN SRL, societate aflata sub autoritatea tutelara a Consiliului Local al Comunei Bran

Size2.82 MB
Downloaded48 times
Create date11 februarie 2020
Download

Icon
HCL 3 - 2020

privind achizitionarea de catre Comuna Bran de la S.U. Bran Societate Cooperativa de Consum a retelei de alimentare cu apa “BOBOCEL” din satul Predelut, Comuna Bran

Size481.51 KB
Downloaded47 times
Create date11 februarie 2020
Download

Icon
HCL 2 - 2020

Privind emiterea AVIZULUI NEFAVORABIL AL CONSILIULUI LOCAL BRAN la documentatia de urbanism PUZ(Plan Urbanistic Zonal) pentru obiectivul „construire magazin Penny Market si magazin cu produse din carne si branzeturi, accese auto si pietonale, trotuare, sistematizare verticala, reclama pe fatade si in parcare, stalp publicitar, imprejmuire, bransamente la utilitati si organizare de santier” la adresa din Comuna Bran sat Sohodol, str. Cavaler Ioan de Puscariu nr. 18”

Size742.71 KB
Downloaded30 times
Create date11 februarie 2020
Download

Icon
HCL 1 - 2020

Privind acoperirea definitiva a deficitului bugetar de la sectiunea de dezvoltare la data de 31.12.2019

Size279.01 KB
Downloaded20 times
Create date11 februarie 2020
Download

    Skip to content