Hotărâri consiliul local 2020

Icon
HCL 30 - 2020

- privind incheierea unui act aditional de prelungire cu 12 luni a acordului de garantare nr. 7.391/06.10.2017 incheiat cu Fondul de Garantare a Creditului Rural –IFN SA pentru garantarea avansului acordat de AFIR pentru proiectul „Extindere rețea de canalizare și înlocuire conductă de alimentare cu apa pe strada Valea Porții, comuna Bran, județul Brașov”

Size1,001.14 KB
Downloaded46 times
Create date17 iulie 2020
Download

Icon
HCL 29 - 2020

privind aprobarea bilanţului contabil, a situaţiilor financiare, repartizarea profitului net şi contului de profit şi pierdere al SC Utilităţi Publice Bran SRL pentru anul 2019

Size12.82 MB
Downloaded44 times
Create date17 iulie 2020
Download

Icon
HCL 28 - 2020

- privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al SC Utilităţi Publice Bran SRL pentru anul 2020

Size4.18 MB
Downloaded41 times
Create date17 iulie 2020
Download

Icon
HCL 27 - 2020

- pentru aprobarea participarii Comunei Bran la Programul privind sprijinirea eficienței energetice și a gestionării inteligente a energiei în infrastructura de iluminat public finanțat de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor - Administrația Fondului pentru Mediu

Size0.00 KB
Downloaded37 times
Create date17 iulie 2020
Download

Icon
HCL 26 - 2020

- privind prelungirea cu o perioada de 5 ani a contractului de inchiriere incheiate cu SC BRACOMA SRL pentru spatiul cu destinatie “farmacie umana” sitúat in Centrul Medical de la adresa din Comuna Bran str. Valea Grajdului nr. 2

Size675.35 KB
Downloaded21 times
Create date17 iulie 2020
Download

Icon
HCL 25 - 2020

privind aprobarea Regulamentului de organizare si funcționare al aparatului de specialitate al primarului comunei Bran

Size723.87 KB
Downloaded20 times
Create date17 iulie 2020
Download

Icon
HCL 24 - 2020

Privind realizare plan parcelar finalizare proces de reconstituiré drept de proprietate

Size313.18 KB
Downloaded62 times
Create date16 iunie 2020
Download

Icon
HCL 23 - 2020

privind prelungirea cu o perioada de 5 ani a contractelor de inchiriere incheiate cu medicii de familie pentru cabinetele medicale sitúate in Centrul Medical de la adresa din Comuna Bran str. Valea Grajdului nr. 2 - inițiator, Nilă Nicolae – viceprimar cu atribuții de primar.

Size114.30 KB
Downloaded54 times
Create date16 iunie 2020
Download

Icon
HCL 22 - 2020

privind aprobarea solicitarii formulate de debitorul Hermeneanu Gheorghe de prelungire a termenului pentru indeplinirea obligatiilor stabilite in sarcina dansului de prevederile art. 4 din HCL Bran nr. 51/2019 - inițiator, Nilă Nicolae – viceprimar cu atribuții de primar

Size465.53 KB
Downloaded53 times
Create date16 iunie 2020
Download

Icon
HCL 21 - 2020

privind constituirea unui drept de superficie asupra terenului in suprafata de 41 mp inscris in CF 108581 in favoarea domnului MOCANU Haralambie proprietarul constructiei edificate in mod legal de catre acesta pe teren - inițiator, Nilă Nicolae – viceprimar cu atribuții de primar

Size679.83 KB
Downloaded52 times
Create date16 iunie 2020
Download

Skip to content