Hotărâri consiliul local 2019

Icon
HCL 25 - 2019

Privind atribuirea directa a contractului de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare in Comuna Bran catre SC UTILITATI PUBLICE BRAN SRL

Size702.04 KB
Downloaded23 times
Create date24 iunie 2019
Download

Icon
HCL 20 - 2019

Privind aprobarea bugetului local pe anul 2019

Size1.89 MB
Downloaded47 times
Create date9 mai 2019
Download

Icon
HCL 21 - 2019

Privind aprobarea semnarii procesului verbal de vecinatate intre imobilul inscris in CF 102196 Bran si domeniul public al UAT Bran

Size283.63 KB
Downloaded58 times
Create date9 mai 2019
Download

Icon
HCL 10 - 2019

privind incheierea unui contract de prestari servicii salubrizare pe durata determinata cu SC UTILITATI PUBLICE BRAN SRL

Size2.16 MB
Downloaded82 times
Create date10 aprilie 2019
Download

Icon
HCL 17 - 2019

Privind conferirea titlului de cetatean de onoare dlui Pr. Prof. Univ. Dr. Nicolae Chifar

Size256.77 KB
Downloaded50 times
Create date10 aprilie 2019
Download

Icon
HCL 1 - 2019

privind acoperirea definitiva a deficitului bugetar la sectiunea dezvoltare a bugetului local pe anul 2018

Size352.80 KB
Downloaded11 times
Create date10 aprilie 2019
Download

Icon
HCL 3 - 2019

privind actualizarea HCL nr. 55 / 2017 privind stabilirea salariilor de baza lunare pentru functiile publice si functiile contractuale din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Bran

Size429.26 KB
Downloaded50 times
Create date10 aprilie 2019
Download

Icon
HCL 4 - 2019

privind organizarea si funcţionarea reţelei scolare a comunei Bran pentru anul scolar 2019-2020

Size516.15 KB
Downloaded11 times
Create date10 aprilie 2019
Download

Icon
HCL 16 - 2019

privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajare a teritoriului

Size3.43 MB
Downloaded26 times
Create date10 aprilie 2019
Download

Icon
HCL 5 - 2019

Privind aprobarea Programului Manifestarilor Culturale pe anul 2019

Size430.74 KB
Downloaded5 times
Create date10 aprilie 2019
Download

Sari la conținut