HCL 60 – 2021

– privind modificarea regulamentului cadru pentru organizarea si gestionarea parcariilor publice din Comuna Bran precum si pentru oprirea, stationarea si parcarea vehiculelor pe domeniul public al Comunei Bran

HCL 58 – 2021

privind participarea UAT Comuna Bran la constituirea “Parteneriatului pentru dezvoltarea și promovarea Rețelei Fortificațiilor în județul Brașov”

HCL 57 – 2021

privind aprobarea strategiei de tarifare la nivelul UAT Bran pentru perioada 2021-2025

HCL 56 – 2021

încheierea unui act adiţional la contractul de delegare de gestiune a serviciului de alimentare cu apă nr.8145 din 16.09.2011

HCL 54 – 2021

Pentru prorogarea termenului de intrare in vigoare a HCL 10/25.02.2021, privind instituirea taxei speciale pentru promovarea si dezvoltarea statiunii de interes local Bran, judetul Brasov

HCL 53 – 2021

privind alocarea sumei de 2.000 lei necesara acordarii de premii si mentiuni la sfarsitul anului scolar 2020 – 2021, pentru elevii cu rezultate deosebite la invatatura din cadrul Liceului Sextil Pușcariu

HCL 52 – 2021

Pentru modificarea HCL 44/20.10.2020 privind ”Achizitia de echipamente din domeniul tehnologiei – it mobile, respectiv tablete, echipamente și dispozitive necesare activitătii didactice pentru elevii şi cadrele didactice din învățământul preuniversitar, Comuna Bran Judetul Brasov

HCL 51 – 2021

privind dezmembrarea in 2 loturi a terenului in suprafata de 4.427 mp, inscris in CF 103800 Bran, proprietatea U.A.T Comuna Bran

HCL 50 – 2021

privind rezilierea pe cale amiabila a contractului de lucrari nr. 58/23.12.2013 incheiat cu SC ALPEBOCOM SRL si eliberarea garantiei de buna executie constituita de executant in baza acestui contract

HCL 49 – 2021

pentru inscrierea in Cartea Funciara a Liceului Sextil Puscariu Bran și a sălii de sport, proprietatea publica a Comunei Bran