HCL 33 – 2021

privind aprobarea bugetului local al Comunei Bran si al creditelor interne pe anul 2021

HCL 32 – 2021

privind incheierea unui act aditional la contractul de executie lucrari nr. 35/27.12.2018 incheiat cu SC RS ACTIV SRL la obiectivul de investitii : Extindere retea de canalizare si inlocuire conducta de apa pe str. Valea Portii, Com. Bran, Judetul Brasov”

HCL 31 – 2021

privind aprobarea realizarii unei cesiuni in contractul de asociere in participatiune din data de 26.07.2000 de la SC PRONOVA SRL catre SC GLOBAL NETWORK SRL

HCL 30 – 2021

privind achizitionarea de catre Comuna Bran a unui teren intravilan in suprafata masurata de de 4.427 mp situat in Comuna Bran, sat Sohodol str. Liviu Popovici nr. 19

HCL 29 – 2021

privind aprobarea obiectivelor de investitii pentru care se va aloca suma de 6.884.439 lei disponibila ca urmare a rambursarilor realizate prin PNDL in cadrul obiectivului de investitii „CANALIZAREA SI EPURAREA APELOR UZATE MENAJERE IN COMUNA BRAN, SAT SIMON SI PREDELUT, JUD. BRASOV

HCL 28 / 2021

privind aprobarea regulamentului cadru pentru organizarea si gestionarea parcariilor publice din Comuna Bran precum si pentru oprirea, stationarea si parcarea vehiculelor pe domeniul public al Comunei Bran

HCL 27 – 2021

privind modificarea HCL 69/10.12.2020 in vederea aprobarii modului de tragere in anul 2021 a sumelor din contractul de imprumut incheiat cu CEC BANK SA

HCL 26 – 2021

privind infiintarea pietei volante Bran destinata comercializarii de produse agroalimentare de catre producatorii locali

HCL 25 – 2021

privind aprobarea decontarii cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice de la Liceul Sextil Puscariu aferente perioadei septembrie – noiembrie 2020

HCL 24 – 2021

privind aprobarea neasumării responsabilităţii organizării şi derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziţia produselor şi a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative, aferente Programului pentru şcoli al României