89 – 2021

– privind incheierea actului aditional nr. 4 la contractul de executie lucrari nr. 35/27.12.2018 incheiat cu SC RS ACTIV SRL la obiectivul de investitii : Extindere retea de canalizare si inlocuire conducta de apa pe str. Valea Portii, Com. Bran, Judetul Brasov”

88 – 2021

– privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici aferenti obiectivului de investitii „ Modernizare drumuri comunale, drumuri publice din interiorul localitati com.Bran” jud. Brasov

86 – 2021

– privind aprobarea platii cotizatiei ce revine UAT Bran în calitate de membru în cadru Asociației G.A.L. Transcarpatica

HCL 85 – 2021

– privind emiterea AVIZULUI DE OPORTUNITATE pentru intocmirea documentatiei de urbanism PUZ(Plan Urbanistic Zonal) „SCHIMBARE DESTINATIE TEREN DIN ZONA DE LOCUINTE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE IN ZONA DE INSTITUTII SI SERVICII PENTRU AMPLASARE SPATII COMERCIALE” la adresa din Comuna Bran sat Sohodol, str. Cavaler Ioan de Puscariu nr. 18 , jud. Brasov

HCL 84 – 2021

– privind emiterea AVIZULUI DE OPORTUNITATE pentru intocmirea documentatiei de urbanism PUZ(Plan Urbanistic Zonal) pentru obiectivul „ CONSTRUIRE CENTRU COMERCIAL , GOSPODARIRE APA SI IMPREJMUIRE, AMENAJARE PARCARE, AMENAJARE ACCES SI AMPLASARE MIJLOACE PUBLICITARE” la adresa din Comuna Bran sat Sohodol, str. Cavaler Ioan de Puscariu nr. 22, jud. Brasov

HCL 83 – 2021

– privind aprobarea ajustarii in baza OG 15/2021 a valorii aferente cheltuielilor cu materialele pentru restul rămas de executat la obiectivul de investitii „Canalizarea si epurarea apelor uzate menajere in Comuna Bran , sat Simon si Predelut Judetul Brasov” si incheierea actului aditional nr. 2 la contractul de lucrări nr. 28 din data 01.11.2019

HCL 81 – 2021

– privind introducerea in Catalogul national al pădurilor virgine si cvasivirgine din Romaniei a unor suprafețe de pădure aflate in proprietatea UAT Bran

HCL 80 – 2021

– privind aprobarea organizarii de catre Primaria Bran impreuna cu Asociatia Crescatorilor de Animale din Zona Bran, SC C.L.S PRO EVENTS SRL si SC PRO SOFT SRL pe platoul Inima Reginei Maria in perioada data de 17-19.09.2021 a evenimentului social -cultural “Ravasitul oilor”

HCL 79 – 2021

– privind incheierea actului aditional nr. 3 la contractul de executie lucrari nr. 35/27.12.2018 incheiat cu SC RS ACTIV SRL la obiectivul de investitii : Extindere retea de canalizare si inlocuire conducta de apa pe str. Valea Portii, Com. Bran, Judetul Brasov”